maandag 9 maart 2009

8 maart 2009 Transparant aan de gang......

"Transparantie", dat moet je gewoon doen.
Verslaglegging en terugkoppeling naar iedereen kan echter een halve dagtaak worden. Ik heb me dus bezonnen op een truukje om dat hanteerbaar te houden. Daarom dit weblog, zodat iedereen kan lezen wat ik uitspook en er op reageren als hij/zij dat nodig vindt. U kunt u daarbij zelfs abonneren op nieuwe stukjes, zodat u vanzelf op de hoogte wordt gehouden.

Omdat de organisatie rond de officiële "encitransformeertnu" website last heeft van aanloop problemen en ik niet langer wilde wachten met verslaglegging naar de achterban, maak ik gebruik van dit google-blog.
Lees mijn ervaringen en raadpleeg de dokumenten die u op
www.encitransformeertnu.nl kunt vinden.
En laat me vooral weten wat u er van vindt.

De projectgroep heeft inmiddels enkele bijeenkomsten achter de rug. Elkaar leren kennen en alle informatie uit de atelier-bijeenkomsten in kaart brengen was tot nu toe de belangrijkste bezigheid. Nu begint de vraag "hoe er mee verder" op tafel te komen en wordt duidelijk dat de verschillende partijen nog lang niet op één lijn zitten. Een belangrijk punt wordt om in beeld te brengen binnen welke grenzen "gepolderd" kan worden. M.a.w, wat is voor partijen onbespreekbaar en wat wel. En kunnen we daaruit een soort masterplan destilleren dat met randvoorwaarden omkleed voor iedereen acceptabel is.


In de diverse discussies is duidelijk op tafel gekomen dat in alle plannen een belangrijke faktor is (1) hoelang de uitvoering ervan gaat duren en (2) wat de meerwaarde is van die langere uitvoering ten opzichte van stoppen in 2015. M.a.w. steeds duidelijk maken wat de winst (voor de eindsituatie) is van langer doorgaan dan 2015.

Tweede konstatering is dat elk plan direct na 2010 bepalend is voor wijze waarop Enci nog in de groeve mag afgraven. Dus ook in de periode 2010-2015 wordt de regie bepaald door hetgeen in het vastgestelde eindplan is vastgelegd.

Verder kan ik melden dat Enci beloofd heeft, dat als ze zelf een "grote vis" dreigen te vinden voor de invulling van het industrieterrein (en dat zou dus andere plannen kunnen doorkruisen), zij dit bijtijds melden en niet als een voldongen feit aan de goegemeente presenteren.

Jan Mans (de voorzitter van de stuurgroep) heeft gepland begin maart een bezoek aan ENCI te brengen. Als hij niet uit zichzelf bedenkt ook een bezoek aan de "maatschappelijke ommelanden" te brengen, zal ik hem binnenkort op dat idee brengen. Het wordt nu wel tijd om de "groete onbekinde" eens te tonen aan het volk.

Alle ingebrachte ideën worden nu verwerkt in een variantenschets. Een dokument dat probeert te ordenen op thema's als "gedurft", "kansrijk" en "behoudend". Daarnaast wordt geprobeert waarden, kwaliteiten en wensen en spookbeelden te formuleren. Belangrijk worden de criteria waaraan uiteindelijke plannen getoetst worden.

Dat worden er waarschijnlijk 3:

1) Het transformatieplan moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben ten opzichte van beïndiging van winning en produktie in 2015.

2) Het transformatieplan moet zoveel mogelijk recht doen aan de waarden en kwaliteiten die de omgeving naar voren heeft gebracht.

3) Het transformatieplan moet ambitieus, maar haalbaar zijn.


Het keuzeproces wordt dus nog heel spannend, de (concept) criteria zijn intussen veelbelovend. De vraag is ook hoeveel speelruimte de door de politiek tot nu toe geformuleerde kaders het transformatieprocess feitelijk toestaat.

Op 26 maart is in ieder geval weer een bijpraat avond met iedereen uit de omgeving gepland.

Tot zover een samenvatting van het voorafgaande. Binnenkort meer en meer details.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten