zaterdag 6 juni 2009

6 juni 2009 Mergel - what else?

14/15 mei: anderhalve dag vergaderen om o.a. de reacties op de concept contourennota te bespreken.
U vindt de 33 reakties op http://www.encitransformeertnu.nl/?p=531#more-531.
Belangrijk was de rode draad die door het merendeel van deze reacties liep: grote zorgen over de invulling van het bedrijventerrein, het soort bedrijven, de toegankelijkheid van het groeve terrein via het bedrijventerrein, zorgen over de uitstoot bij verlengde winning en, opnieuw, een voorkeur voor een wat behoudende invulling van het groeveterrein. Men heeft ook zorgen over de grootte, positie en invulling van het overgangsgebied dat naar de mening van velen teveel in de groeve wordt gepositioneerd.

Naar mijn idee hebben we ons best gedaan om deze feedback in de definieve nota te verwerken.
Apart punt blijft de in de nota gebruikte kaart, die aanvankelijk alleen als schetspapiertje werd gebruikt, maar feitelijk volstrekt gedateerd is. Deze zal nu voor de definitieve versie op niveau gebracht dienen te worden.

2 juni: de eerste ronde met de 3 externe deskundigen.
Om deze 3 heren direct duidelijk te maken om wat voor gebied het gaat, zijn we nu eens niet via de fabriek de groeve in gegaan, maar is iedereen na aankomst bij de fabriek in 3 auto's gestapt en omgereden naar de parkeerplaats onderaan de Poppelmondeweg. Vandaar zijn we eerst het balkon op gelopen, vanwaar je een mooi overzicht hebt over de groeve met de fabriek in de verte èn een goede indruk krijgt van de kwetsbare westrand. Vervolgens liepen we over de Poppelmondeweg richting Duivelsgrot en ergens in de grote bocht kun je dan links door een klaphek plots steil naar beneden de groeve in. Onderaan is er naar links een doodlopend pad dat inmiddels flink overwoekerd is. Gewapend met een snoeimes hebben het toch uitgelopen.
De moeite waard, omdat je aan het eind onderaan een echte en verassend steile wand staat. Een prachtige preview van wat in de toekomst in de groeve hier en daar te zien zal zijn. Ik kan u aanraden hier ook eens heen te gaan.
Vervolgens liepen we het pad terug met hier en daar een spectaculair zicht in de groeve, waarna we door het hek bij de visvijver langs de Poppelmondevallei (een voorbeeld van afwerking conform Taken) naar het industrieterrein liepen.
Zo kwamen we via de achterdeur de fabriek binnen, linearecta over het bedrijventerrein naar de kantine omdat daar inmiddels wat te schaften viel.....

's Middags volgde een informatieronde waarbij presentaties over het industrieterrein, de reacties van de omgeving en de voortgang in de
werkgroep groeve op de agenda stonden.

En toen begon de dag wat rommelig te worden.
Al snel werd me duidelijk dat het verhaal over het bedrijventerrein vooral de visie van ENCI etaleerde. En dan ontaardt een nette voorlichtingsbijeenkomst al snel in een wat kattige diskussie. Van ENCI zijde werd op een bepaald moment zelfs beweerd dat bij beïndiging van de winning 200 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Volstrekt verzuurde wijn uit nog oudere zakken!
De klap op de vuurpijl was de voorbarige presentatie van een nog concept scenario om de afgraving van de groeve pas eind 2019 te laten eindigen. Hier bleek dat het uitgangspunt "geen commerciële winning na 2015" volstrekt genegeerd wordt en stelt men doodleuk voor het inrichtingsplan van de groeve zó te plooien dat ENCI tot eind 2019 maximaal kan blijven winnen.
Een plan waarbij bovendien geen rekening wordt gehouden met de kwetsbare westrand door daar overal een afwerking met steile wanden voor te stellen.

Volstrekt onverantwoord en in tegenspraak met alles wat vooraf door de politiek in grote meerderheid is gesteld.
U begrijpt, van keurige voorlichting aan de 3 heren was geen sprake meer en de middag eindigde in een stekelige interruptie discussie.

De 3 heren begrepen inmiddels wel dat het transformatieproces nog lang niet in de fase van gezamelijke standpunten is beland.....
Waarna voorzitter Jan Mans iedereen de kamer uitstuurde, zodat de adviesgroep in beslotenheid haar eerste conceptadvies kon opstellen.

Voor mij een leerzame dag: we komen nu duidelijk in de fase van de uitwerking. En dan blijkt dat ENCI nog steeds vast houdt aan haar wens om tot 2020 maximaal te blijven winnen en daar ondertussen alleen wat wisselgeld voor over heeft. Exploitatie van het bedrijventerrein wordt bij voorkeur afgeschermd van enige verwevenheid met de rest van het gebied, de overgangszone moet vooral buiten het bedrijventerrein gepositioneerd worden en de afwerking van de groeve staat in dienst van maximaal afgraven tot de maximale termijn.
En dat is allemaal strijdig met de uitgangspunten van dit transformatieproces en de kaders die de gemeentelijke en provinciale politiek hebben gesteld.
Het burgerinitiatief van het personeel dat vroeg om commerciële winning tot 2020 is op beide plekken met een duidelijke meerderheid verworpen. De politiek heeft indertijd gereageerd door met ruime meerderheid moties aan te nemen en die zijn duidelijk over de ingredienten èn de daaruit af te leiden einddatum ergens tussen 2015 en 2020. Na 2015 geen primaat meer voor de commerciële winning (en dus o.m. geen 400.000 kub droge mergel meer per jaar).
Dan behoren er geen afwerkscenario's uit een werkgroep groeve te rollen die onverbloemd een volop commerciële winning tot eind 2019 faciliteren.
Kortom: Mergel - what else?

Ondertussen ben ik wel nieuwsgierig naar het voorlopig advies van de 3 externe deskundigen....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten