woensdag 1 april 2009

1 april 2009 Contouren – scherp of omfloerst?
24 maart is het concept van de contouren nota besproken.
Het stuk geeft een goede indruk van alles waar we het zolangzamerhand wel over eens zijn.
De echte beslissingen en dus compromissen zullen echter nu ook eens op tafel moeten komen.
Belangrijk daarbij is of verlengde winning ook daadwerkelijk een positief verschil maakt voor het eindresultaat en wat de prijs is voor de omgeving: gewoon nog een paar jaar extra luchtverontreiniging slikken of doet ENCI na 2015 aan substantiële reductie van uitstoot?
ENCI dient nu toch te begrijpen dat de wettelijke normen voor cementovens geen basis meer kan zijn voor de ovenactiviteiten na 2015. Er wordt afgesproken de kosten van verdergaande filtering globaal te (laten) onderzoeken.
Ander probleem is de gemeente, die slechts in algemene bewoordingen over de toekomst van het gebied spreekt. Een uitgebreide afstemming met o.m. de overige bedrijventerreinen in de gemeente is voor haar belangrijk, maar m.i. niet realistisch want veel te tijdrovend. Kortom, de gemeente dient haar knopen te tellen en een positie in te nemen.


Wat het bedrijventerrein betreft, wat er aan de uiteinden gaat gebeuren wordt nu wel duidelijk. ENCI wil groeikern zijn van cement en bouwtechnologie gerelateerde bedrijven. Het overgangsgebied naar de groeve zal plaats bieden aan natuur, recreatie, sport en cultuur gerelateerde aktiviteiten. Hoe die twee op elkaar aansluiten? Dat is van veel faktoren afhankelijk, niet in het minst van de bedrijven die zich daadwerkelijk in het gebied zullen willen vestigen en de vraag of ENCI over enkele jaren nog wel perspectief ziet voor een maalderij in Maastricht en op het terrein de rol van economische motor kan vervullen. Voor ENCI is een belangrijk perspectief dan ook dat van geleidelijke verandering van haar activiteiten om zo haar kansen op een toekomst te verbeteren.
Een globaal concept waarbij het terrein vanuit de uiteinden ontwikkeld wordt spreekt iedereen aan. Een flexibele en goed geregiseerde invulling op basis van een zonering èn naargelang de kansen op daadwerkelijke invulling zich aandienen, lijkt me de weg te gaan.


What's next? Doorgaan: in kaart brengen en dus op papier zetten van de relatie tussen langere winning en de gevolgen voor vervuiling, realiseerbare natuurwaarden in de groeve, etc. Proberen concreter te worden en zo uiteindelijk tot een resultaat te komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten