dinsdag 7 april 2009

7 april 2009 Voetbal is emotie
Afgelopen vrijdag werd tijdens een emotionele en soms heftige diskussie duidelijk dat ENCI er nog steeds vanuit gaat dat met een mooi plan doorgaan tot 2020 realiseerbaar moet zijn.
En dat is, denk ik niet conform de teksten van de gemeenteraad en Provinciale Staten.
Die datum dient een resultante te zijn van serieus onderzoek naar meer en minder waardes die doorgaan na 2015 tot gevolg hebben.
Uit de werkgroep groeve wordt nu b.v. wel duidelijk dat langer afgraven de speelruimte voor een waardevolle afwerking al snel doet afnemen.

De opdracht van de politiek is niet strak ingekaderd en natuurlijk is het lastig om zonder gedetailleerde kaders te moeten opereren. Maar de politiek heeft toch wel wat randvoorwaarden meegegeven - zie de teksten van de moties in maastricht en de provincie. Aan ons om een duidelijk verhaal op tafel te leggen en dat is inderdaad een flinke opdracht.
Het punt is dat de verschillende betrokkenen deze randvoorwaarden verschillend interpreteren. ENCI ziet alles als uit te delen snoepjes, typisch de interpretatie van iemand die persé door wil gaan tot 2020 en vervolgens alles met de hark naar zich toe redeneert. Om te onderzoeken waar de pijnpunten liggen heb ik juist aan Peter Mergelsberg (ENCI) gevraagd nu eens op te schrijven waar voor ENCI de pijn zit als ze in juni 2017 stoppen. Alles is relatief, de wereld vergaat niet, er wordt gewoon wat minder winst gemaakt - denk ik. Maar daartegenover kan ENCI een veel snellere (want door de transformatie gefaciliteerde) start maken met de ook door haar zelf nagestreefde transformatie naar een nieuwe produkten. Daarom ben ik nieuwsgierig naar zijn reaktie.
Naar mijn inzicht zijn de gevolgen van b.v stoppen in 2015 (het andere uiterste) toch een beetje genanceerd. Een aan tal zaken uit de plannen zullen ook wel zonder de inbreng van ENCI en de beschikbaarheid van een deel van het bedrijventerrein gerealiseerd worden. Een paar andere zaken zijn ook in het belang van ENCI en hebben in elk scenario een kans van slagen. Uit de groeve werkgroep wordt nu bevestigd dat juist stoppen in 2016 grote voordelen oplevert voor de afwerking daar. Kortom, het verhaal is genuanceerd, denk ik.
Maar natuurlijk zijn er ook punten die van langer doorgaan afhankelijk zijn en die iedereen graag wil.
Naar mijn (oprechte) inzicht heeft dit dossier veel ingredienten die uiteindelijk tot een compromis zullen leiden, ook vwb die datum.
Ik roep daarom iedereen op die echt bespreekbaar te maken.

Iedereen dient bereid te zijn om wat water bij de wijn te doen en zo een eindscenario te realiseren dat op onderdelen acceptabel&leefbaar is en toch ook meerwaarde oplevert voor het eindresultaat.
Voor ENCI geldt: join the club.
Die puur defensieve houding moet ook ENCI nu eens verlaten.
We beslissen nog niets, maar de discussie moet wel wat vrijer/opener worden, anders komen we nooit tot genuanceerde beelden.

Wat het industrieterrein betreft nog het volgende: ik weet niet wat de berichtgeving in de pers over die windmolen bladen waard is. Ik vindt het een interessant idee om zo'n bedrijf daar te vestigen. Als het serieus is, zal het de invulling van het terrein goeddeels bepalen (1000 banen...) en dus grote gevolgen hebben voor de verdere inhoud van het transformatieplan. Wat me niet bevalt is het simpele feit dat ENCI dit hele verhaal tot op heden niet( en al helemaal niet "vroegtijdig") in de projectgroep heeft gemeld. En dat was wèl afgesproken. Dit versterkt niet het beeld van een ENCI die zich commiteert aan een transformatie proces. Er wordt namelijk gesuggereerd dat er al een overeenkomst met ENCI over dit verhaal is getekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten